Επικοινωνια

 

Για επικοινωνία με τη Διεύθυνση Eταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου: scholarships@helpe.gr