Επικοινωνία

 

Για επικοινωνία με τη Διεύθυνση Eταιρικής Ευθύνης του Ομίλου: scholarships@helpe.gr και στα τηλέφωνα 2106302791, 2107725113